Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
Распоред на испити за септемвриска сесија Се известуваат студентите дека септемвриската сесија започнува од 25.08.2016 година, а пријавувањето на испитите е од: 22.08.2016 – 24.06.2016 година Превземете го распоредот на испити  Начин на пријавување на испити:  1.      Секој испит се уплаќа на посебна уплатница и со уплатница од 50 денари за административна такса и пријава се поднесува на студентски прашања од 11.00-15.00 часот 2.      Студентите кои ќе ги пријавуваат испитите после 15.06.2016 ќе мора да платат казна од 1860 денари  по испит 3.      Студентите немаат право да ги пријавуваат испитите на денот на одржувањето   Испитите се уплаќаат на ПП 10 образец и начинот на пополнување е следен: Примач: ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОНОМИЈА – СКОПЈЕ Жиро сметка: 210061017470125 Банка – Тутунска Банка АД – Скопје    Административната такса се уплаќа на ПП50 образец и начинот на пополнување е следен: Назив на примач: Буџет на РМ Жиро сметка: 100000000063095 Банка: НБРМ Уплатна сметка: 840 XXX 03161 XXX – се пополнува ознаката на општината во која живеете Приходна шифра-програма-начин: 722313 – 00 -2 Износ: 50 денари  
Упис во академската 2016/2017   Почитувани, отворен е конкурсот за упис во академската 2016/2017-та година. Условите за упис на Факултетот за Бизнис економија се:
ФБЕ e првата приватна високообразовна установа со акредитација за 4 годишни студии по економија! Студиската програма е во траење од 8 семестри и претставува прва акредитирана четиригодишна студиска програма од областа на економијата на приватна високообразовна установа во Македонија.  
Конкурс за студентска мобилност во рамки на програмата Еразмус+   Согласно Ерасмус+ универзитетскиот чартер за периодот 2014-2020 година и склучените меѓуинституционални Ерасмус+ договори, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) објавува конкурс за избор на студенти од ФБЕ за студирање во времетраење од еден семестар.
ФБЕ слави 10 години постоење!   Приватната високо образовна установа – Висока стручна школа „Факултет за бизнис економија“ – Скопје (Integrated Business Faculty) е основана во 2005-тата година, од страна на АД „Неоком“ и универзитетската фондација „Ново образование за бизнис“.