Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
Упис во академската 2016/2017   Почитувани, отворен е конкурсот за упис во академската 2016/2017-та година. Условите за упис на Факултетот за Бизнис економија се:
ФБЕ e првата приватна високообразовна установа со акредитација за 4 годишни студии по економија! Студиската програма е во траење од 8 семестри и претставува прва акредитирана четиригодишна студиска програма од областа на економијата на приватна високообразовна установа во Македонија.  
Конкурс за студентска мобилност во рамки на програмата Еразмус+   Согласно Ерасмус+ универзитетскиот чартер за периодот 2014-2020 година и склучените меѓуинституционални Ерасмус+ договори, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) објавува конкурс за избор на студенти од ФБЕ за студирање во времетраење од еден семестар.
The Integrated Business Faculty celebrates it’s 10th anniversary!
  The private higher educational institution, Integrated Business Faculty - Skopje was established in 2005 year by LC "Neocom AD" and the NGO "New Education for Business."  
Workshop on Entrepreneurship and marketing strategy   On 25th of March, the Integrated Business Faculty organized a workshop on the theme "Entrepreneurship and marketing strategy" at it's premises. The participants were graduates from the high school "Vasil Antevski Dren".