Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Lecturers

 

М-р Катерина Видова

Англиски јазик 1, Англиски јазик 2

Магистрирала лингвистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, при Универзитетот „Кирил и Методиј“- Скопје.Тековно изработува докторска дисертација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,од лингвистика,област: морфосинтакса.  Има повеќегодишно работно искуство во високообразовната дејност, како предавач по англиски јазик во струка  во областа на земјоделието, економијата, туризмот. Предавала англиски во Центарот за странски јазици - Скопје. Исто така има искуство во обука по предметот Професионални вештини  на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it