Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Регионален и локален бизнис развој

Дипломираниот економист на насока регионален и локален бизнис развој е оспособен да се служи со методолошките алатки: просторни и регионални планови што ќе му обезбеди можност за визија за кохезивната интеракција помеѓу локалните, регионалните и европските активности и иницијативи. Продлабочените знаења од економија на развојот, регионална и глобална економија, финансирање на локален и регионален развој, ќе му овозможат понатамошно активно вклучување во градењето на регионалните стратегии и политики на земјата како процеси кои ги спроведува модерната ЕУ.

I година


  

 

II година

 

 

 

III година

 

 

 

За сите три студиски години на насоката Регионален и локален бизнис развој има вкупно 180 кредити.