Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Банкарство

Дипломиранито економист на насока банкарство е оспособен за водење јавни финансии, финансиски пазари и институции, кредитна политика, маркетинг во банкарството и менаџмент со банкарски ризици со продлабочени знаења во монетарната теорија и политика, межународни деловни финансии како и  банкарско финансирање на надворешна трговија.

 

I година


  

 

II година

 

 

 

 

III година

 

 

 


За сите три студиски години на насоката Банкарство има вкупно 180 кредити.