Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Распоред на испити за септемвриска сесија

Се известуваат студентите дека јунската сесија започнува од 24.08.2017 година, а пријавувањето на испитите е од:

22.08.2017 – 23.08.2017 година

Административната такса се уплаќа на ПП50 образец и начинот на пополнување е следен:

  • Назив на примач: Буџет на РМ
  • Жиро сметка: 100000000063095
  • Банка: НБРМ
  • Уплатна сметка: 840 XXX 03161
  • XXX – се пополнува ознаката на општината во која живеете
  • Приходна шифра-програма-начин: 722313 – 00 -2
  • Износ: 50 денари