Гостински предавања на професори од Факултет за бизнис економија на Економскиот факултет во Подгорица, Црна Гора
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Гостински предавања на професори од Факултет за бизнис економија на Економскиот факултет во Подгорица, Црна Гора

Во периодот 15-19 Април, 2019 професори од Факултетот за бизнис економија, д-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска и д-р Аземина Машовиќ, одржаа гостински предавања на група студенти од додипломски студии на  Економскиот факултет при Универзитетот на Црна Гора  во Подгорица.

Д-р Васиљевиќ-Шикалеска одржа предавање на тема “Циркуларна економија” со цел студентите да се запознаат со концептот на циркуларната економија и важноста за имплементација на истиот во време кога во економиите во земјите треба да се прави баланс меѓу економскиот развој од една страна и искористувањето на ресурсите и заштитата на околината од друга страна.

 

Темата на предавањето на д-р Аземина Машовиќ беше „Трансферни цени и оценка на перформансите на мултинационалните компании“ и имаше за цел студентите да се запознаат со значењето на трансферните цени во процесот на оцена на перформансите на мултинационалните компании.

Искуствата од престојот се многу позитивни и отворија можност за понатамошна соработка меѓу  Факултетот за бизнис економија во Скопје и Економскиот факултет при Универзитетот на Црна Гора во Подгорица во однос на мобилност на студентите и наставниот кадар, како и во однос на соработка на научно-истражувачки проекти. Активностите и престојот на проф. Васиљевиќ-Шикалеска и проф. Машовиќ во Подгорица, Црна Гора беа реализирани во рамките на CEEPUS програмата.