Гостинско предавање на проф.Слаѓана Стојановска на Економскиот Факултет во Подгорица
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Гостинско предавање на проф.Слаѓана Стојановска на Економскиот Факултет во Подгорица


Со цел зајакнување на меѓународната соработка и програмата за мобилност, во рамките на програмата CEEPUS, проф. д-р Слаѓана Стојановска, од Факултетот за бизнис економија од Скопје, на 25 ноември 2020 година, одржа онлајн предавање на студентите на Економскиот факултет од Подгорица, Црна Гора.

 Насловот на предавањето беше: Студија на случај за штанд за кафе САТЕЛ: Пресметка на цената на кафето за изработка на деловен (бизнис) план и анализа на рентабилноста на работа (break-even).

Предавањето вклучуваше: (1) пресметка на цената на една шолја кафе, (2) пресметка на фиксните и варијабилните трошоци, (3) изработка на бизнис план и (4) анализа на рентабилноста(break-even). На студентите, исто така, им беше преставен софтверот за пресметка на овие категории.

 

На почетокот на предавањето, продеканот за меѓународна соработка проф.д-р Бобан Меловиќ ја претстави проф.Стојановска и изрази задоволство од продолжувањето на успешната соработка со колегите од Факултетот за бизнис економија.

Студентите покажаа особено задоволство од одржаното предавање и од интеракцијата со професорот. На крајот од предавањето студентите и професорката разменија искуства и ставови за  бизнис идеи на кои работат студентите.