Повик за објавување на трудови во Списанието за одржлив развој
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Повик за објавување на трудови во Списанието за одржлив развој

 

Уредувачкиот одбор на Списанието за одржлив развој објавува повик за публикување на трудови за 27-миот број на списанието.

Списанието за Одржлив развој е дел реномираната датабаза на EBSCOCEEOL (Central and Eastern European Online Library), ISI (International Scientific Indexing) и SJIF (Scientific Journal Impact Factor), како и во датабазите на Business Source Complete и Sustainability Reference Center. Со тоа, научните трудови објавени во Списанието ќе бидат достапни во наведените датабази за цитирање и пребарување од страна на други истражувачи. 

Краен рок за поднесување на трудовите е 15-ти ноември, 2021-та година. Трудовите треба да бидат на англиски јазик.

Упатството за подготовка на трудовите како и сите дополнителни информации можете да ги превземете нa следниот линк.