Повик за објавување на трудови во списанието Journal of Sustainable Development
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Повик за објавување на трудови во списанието Journal of Sustainable Development

 

Уредувачкиот одбор на Списанието за одржлив развој објавува повик за публикување на трудови за 28-миот број на списанието.

Списанието Journal of Sustainable Development, е внесено и цитирано во следните реномирани датабази: EBSCOCEEOL (Central and Eastern European Online Library), ISI (International Scientific Indexing) и SJIF (Scientific Journal Impact Factor)

Краен рок за поднесување на трудовите е 20-ти Март, 2022-та година. Трудовите треба да бидат на англиски јазик.

Упатството за подготовка на трудовите како и сите дополнителни информации можете да ги превземете нa следниот линк.