Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News

Известување за упис во академската 2017/2018

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека од 21.08.2017 до 13.09.2017 година треба да ги извршите и доставите уплатите за упис во студиската 2017/2018 година.

Напомена за редовните студенти: освен уплатите треба да го доставите и дневникот за пракса.

Уплатите ги доставувате во службата за студентски прашања, заедно со дневникот за пракса кој е наменет за редовните студенти.

Schedule for September exam session

Dear students, the schedule can be viewed on the following link. 

Можност за пракса во Delamode

Почитувани студенти, компанијата Delamode објави оглас за практикантска работа. Погледнете го на следниот линк. 

Announcement for a non-working day

Dear all,

Sunday (25.06) is a non-working day according to the Law of holidays for the Republic of Macedonia. The Faculty will be closed on Monday (26.06).

The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published

 

Dear visitors,

Integrated Business Faculty has published the new issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

 

Задолжителна пракса

Почитувани,

          Согласно член 99 од Законот за виско образовани и Правилникот за организирање на практична настава на студентите, студентите во секоја студиска година задолжително посетуваат практична настава која не може да биде пократка од 30 дена како еден од условите за запишување на наредна студиска година.

          Во врска со формулираната законска обврска Ве информираме дека до 15-ти Септември 2017 година редовните студенти ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да имаат остварено 30 дена пракса во некоја институција или фирма.

         Консултации за начинот на реализирање на практичната настава и потребните документи (дневникот за пракса) можете да ги подигнете во службата на студентски прашања во период од 13 јуни 2017 година.

 

Известување за пријавување на испити

Почитувани студенти, доколку имате положено предмет преку колоквиуми, потребно е да го пријавите истиот како испит во јунска сесија.

Guest lectures of d-r Aneta Vasiljevic-Shikaleska the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia

 

In the period 8 - 12 May 2017, d-r Aneta Vasiljevic-Shikaleska, has participated at the 11th International Week, hosted by the Faculty of Economics and Business (FEB) of the University of Maribor, Slovenia.

Упис во академската 2017/2018!

 

Почитувани, отворен е конкурсот за упис во академската 2017/2018-та година. Условите за упис на Факултетот за Бизнис економија се:

Announcement for a non-working day

Dear all,

According to the Law of Holidays of the Republic of Macedonia, Friday (02.06) is a non-working day.

Page 2 of 11

2